10+ Boeken Dagopening Familie Historisch Landen / reizen

Koningskind

Als kind ben ik best streng gelovig opgegroeid. Zo gingen wij twee keer per zondag naar de kerk en in de middag nog naar de zondagschool. De bijbelverhalen zijn me dan ook met de paplepel ingegoten. Het verhaal van koning Salomo vond ik altijd prachtig. Vooral het stuk waarin hij droomde en God in die droom aangaf dat hij om alles mocht vragen. Salomo vroeg niet om rijkdom of macht, maar om wijsheid. God vond dat een uitstekende keuze en als kind was ik daardoor mateloos geïntrigeerd.

Het droeg bij aan mijn beeld dat je tijdens het bidden niet zomaar om bijvoorbeeld een fiets kon vragen, alhoewel ik die natuurlijk eigenlijk best graag wilde krijgen. Nee, mijn gebeden moesten net zo zijn als die van Salomo: niet het materiële, maar het wijze.

In het boek ‘Koningskind’ van Selma Noort gaat het om die koning Salomo. De koning heeft veel buitenechtelijke kinderen en Zissel is er daar een van. Ze kan niet praten, maar ze is pienter en begrijpt alles. Als haar broertje midden in de nacht wordt geboren en in diezelfde nacht een baby van een edelvrouw sterft, wordt er een complot gesmeed waarbij de baby’s worden verwisseld. Door het lot reist Zissel met haar broertje mee naar het hof van koning Salomo waar niemand weet dat de baby haar broertje is en dat zij een dochter van de koning is.

Toen ik net begon met lezen, moest ik eerst even goed opzoeken hoe het zat met Salomo. In het boek ‘Koningskind’ las ik over een koning met een gigantische harem, over de andere vrouwen die hij daarbuiten nog misbruikte, de slaven die hij zo ontzettend hard liet werken en alles wat hij verder nog nam, gewoon omdat hij het kon. Was er misschien een andere koning Salomo die ik niet kende? Want deze koning paste niet bij mijn kindsbeeld dat ik van hem had. Het bleek toch om dezelfde persoon te gaan en het kostte me even wat moeite om dat beeld bij te stellen.

Ondanks dat wist het verhaal me gelijk te grijpen. ‘Koningskind’ is een krachtig verhaal over krachtige vrouwen die overeind weten te blijven op het moment dat veel, zo niet alles, hen ontnomen wordt. Zoals altijd is de taal van Selma Noort prachtig. Ze weet je volledig mee te nemen in de wereld van Zissel, Lydia en Jabin en je voelt met hen mee, met hun angsten en hun verdriet.

Misschien voelt het ook wel zo echt aan, omdat Selma Noort speciaal voor dit verhaal is afgereisd naar Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië om de wereld van Zissel eerst te leren kennen en ervaren alvorens ze erover schreef. En alhoewel Zissel een fictief personage is, is ze voor mij toch echt tot leven gekomen in dit ontzettend spannende en mooie verhaal.

‘Koningskind’ is een prachtig verhaal voor kinderen in de bovenbouwklassen van het po en in de onderbouw van het vo. Leerlingen kunnen het zelf lezen, maar je kunt het ook heel goed voorlezen. Mooi is dan om ook de link te leggen met de verhalen van koning Salomo uit de Koran, de Thora en de Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *